Godziny otwarcia przedszkola

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 6:00 do 17:00.

Personel przedszkola

DYREKTOR ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 19
mgr Magdalena Dołęgowska


WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 19
mgr Jadwiga Gazdyszyn

NAUCZYCIELE
mgr Jolanta Czapla
mgr Marta Glinkowska
mgr Anna Kubiak
mgr Lidia Majewska
mgr Jadwiga Majewska
mgr Klaudyna Rabenda
mgr Ewa Zięba

POMOC NAUCZYCIELA
pani Iza

INTENDENT
pani Jola

WOŹNE ODDZIAŁOWE
pani Ania
pani Danusia
pani Ela
pani Monika

KUCHARKI
pani Mirka
pani Angelika

Grupy wiekowe

W naszym przedszkolu mamy 4 grupy wiekowe:

Misie - 2,5-3-latki

nauczyciele:
mgr Jadwiga Gazdyszyn
mgr Lidia Majewska

pomoc nauczyciela:
pani Iza

woźna oddziałowa
pani Danusia

Żabki- 3-4-5-latki

nauczyciele:
mgr Anna Kubiak
mgr Jadwiga Majewska

woźna oddziałowa:
pani Ela

Zajączki - 5-6-latki

nauczyciele:
mgr Marta Glinkowska
mgr Ewa Zięba

woźna oddziałowa:
pani Monika

Kotki - 6-latki

nauczyciele:
mgr Jolanta Czapla
mgr Klaudyna Rabenda

woźna oddziałowa:
pani Ania

Ramowy rozkład dnia

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne.

8.00 – 8.45

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.

8.45 – 9.30

Przygotowanie do śniadania i śniadanie.

9.30 – 11.45

Zajęcia dydaktyczne, spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali, zabawy ruchowe.

11.45 – 12.30

Przygotowanie do obiadu i obiad.

12.30 – 13.45

Leżakowanie (grupa Misiów), ćwiczenia relaksacyjne.
Zabawy dydaktyczne, utrwalenie poznanych wierszy, piosenek, słuchanie opowiadań, zabawy w sali lub ogrodzie.

13.45 – 14.30

Przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek.

14.30 – 17.00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.
Zabawy dowolne zgodne z upodobaniami dzieci.

Zajęcia dodatkowe

RYTMIKA
mgr Katarzyna Jeżowska

 

RELIGIA
mgr Barbara Kaszowska

 

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Elżbieta Małek

 

ZAJĘCIA DLA DZIECI UZDOLNIONYCH RUCHOWO
mgr Danuta Mysłowska

 

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ
mgr Renata Koźlik

 

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM
mgr Magdalena Szewczyk-Sikora

 

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM SPECJALNYM
mgr Anna Dawidziuk

 

Koła zainteresowań

  • koło muzyczne

  • koło matematyczne

  • koło językowe (język angielski)

  • koło sportowe

  • koło teatralne

Podczas tych zajęć poszerzana jest wiedza dzieci i ich umiejętności.
O zakwalifikowaniu na zajęcia poszczególnych kół zainteresowań decydują nauczyciele je prowadzący.
Decyzje te podejmują w oparciu o wcześniejsze obserwacje dzieci, ich zdolności, predyspozycji i zainteresowań w danej dziedzinie.