„Pasowanie na Kotka”

Dnia 3 listopada 2021 roku
w naszym przedszkolu odbyło się
„Pasowanie na Kotka”.