Sposób załatwiania i przyjmowania spraw

  1. Podania, wnioski i pisma interesantów przyjmowane są w kancelarii przedszkola w godzinach pracy.
  2. Sprawy można załatwiać korespondencyjnie, kierując je na adres:

Miejskie Przedszkole nr 97
ul. Wiślana 9
40-219   Katowice

(32)-20-62-207

  1. Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z  kodeksem postępowania administracyjnego
  2. Szczegółowych informacji dotyczących załatwiania spraw udzielają upoważnieni pracownicy przedszkola  (poniedziałek – piątek od 8.00 do 15.00)