ROK 2019

 

​JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA ​ZAKRES KONTROLI ​ZALECENIA
​Kuratorium Oświaty
w Katowicach
​Ewaluacja problemowa zewnętrzna ​bez zaleceń
​Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy
w Katowicach
​Wybrane zagadnienia dotyczące przestrzegania przepisów prawa pracy – wynagrodzenie za pracę ​bez zaleceń
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Katowicach
​Ocena stanu sanitarnego przedszkola ​bez zaleceń