09 Lut 2021

Rekrutacja 2021/2022 (zapisy do przedszkola)

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że rekrutacja
do miejskich przedszkoli w Katowicach

na rok szkolny 2021/2022
rozpocznie się 12.03.2021r. o godz. 11.00
i będzie trwać do 24.03.2021r. do godz. 15.00

HARMONOGRAM REKRUTACJI
do Miejskiego Przedszkola Nr 97
na rok szkolny 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 1436/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,
a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zarzadzenia/zarzadzeniaSzczegoly.aspx?id=12158&menu=620

 

Lp. Rodzaj czynności Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
Terminy
w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie przez rodziców deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
01.03.21r. –
04.03.21r.
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 12.03.21r.
od godz. 11:00
do 24.03.20r.
do godz.15:00
od 14.07.20r.
od godz. 8:00
do 16.07.20 r.
do godz. 15:00
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.

 

od 22.03.21r.
od godz.8:00
do 02.04.20r.
do godz.15:00
od 16. 07. 21r.,
od godz. 8:00
do 21.07.20r.,
do godz.10:00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

05.04.21r.
o godz.13:00
23.07.21r.
o godz.13:00
5. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 06.04.21r.
od godz.9:00
do 13.04.21r.
do godz.15:00
od 26. 07.21r.,
od godz.8:00
do 28.07.20r.,
do godz. 15:00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19.04.21r.
o godz.12:00
02.08.21r.
o godz.15:00

Kryteria ustawowe:

1)  wielodzietność rodziny kandydata

2)  niepełnosprawność kandydata,

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Więcej aktualności

Sprawdź informacje o wydarzeniach w naszym przedszkolu

15
Lut 21

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z GRUPY „ŻABKI”

Informujemy, że w zeszłym tygodniu został przesłany na Państwa adresy mailowe link do występu z okazji Święta Babci i Dziadka. Bardzo prosimy o sprawdzenie poczty elektronicznej.

Czytaj dalej
09
Lut 21

Rekrutacja 2021/2022 (zapisy do przedszkola)

Informujemy, że zostały ustalone terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022. W dniach od 12 do 24 marca 2021r. trwa rekrutacja podstawowa na nowy rok szkolny.

Czytaj dalej
31
Sty 21

Zajęcia z języka angielskiego - kolejna zmiana

Informujemy, że w związku z koniecznością dokonania zmian organizacyjnych ustalone zostały nowe terminy zajęć z języka angielskiego.

Czytaj dalej
24
Sty 21

Informujemy, że z powodu rezygnacji z pracy nauczyciela z języka angielskiego i zatrudnienia nowego od dnia 18 stycznia 2021 roku w naszym przedszkolu zmianie ulegają godziny odbywania się zajęć z języka angielskiego.

Czytaj dalej
21
Sty 21

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Jak podaje oficjalna strona ZUS za okres po 20 września 2020 r. nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. W przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach określonych w ustawie zasiłkowej.

Czytaj dalej
21
Sty 21

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWIESZENIA ZAJĘĆ STACJONARNYCH W NASZYM PRZEDSZKOLU

Drodzy Rodzice. Informujemy, że dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym i sanepidem podjęła decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych w grupie „MISIE” na czas od 22 stycznia 2021 r. do 29 stycznia 2021 r.

Czytaj dalej