„Pasowanie na Zajączka”

Dnia 27 października 2021 roku
w naszym przedszkolu odbyło się
„Pasowanie na Zajączka”.