Statut Miejskiego Przedszkola nr 97 w Katowicach znajduję się w pliki poniżej:

STATUT MP 97