Dyrektor: 

mgr Jadwiga Gazdyszyn  – nauczyciel dyplomowany

tel.  32 20-62-207

e-mail: mp97@vp.pl

Organy przedszkola i ich kompetencje:

  • Dyrektor Przedszkola,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców

wg § 3  Statutu Miejskiego Przedszkola nr 97 w Katowicach