Zasady odpłatności:

Opłata za wyżywienie wynosi: 5,20 zł w tym:
1) śniadanie  –   1,30 zł
2) obiad   –   2,60 zł
3) podwieczorek –   1,30  zł

  1. Opłata za pozostałe świadczenia:

1)   nieodpłatnie w godzinach 8.00 – 14.00

2)   1,00 zł  za każdą rozpoczętą godzinę, poza czasem określonym w pkt 1),

3)   0,65 zł za każdą rozpoczętą godzinę dla drugiego dziecka w rodzinie, uczęszczającego do przedszkola,

4)   zwolnione z opłaty za pozostałe świadczenia –  trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, uczęszczające do przedszkola oraz dzieci objęte kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju

  1. Opłata za żywienie dla dzieci korzystających z pomocy MOPS – 13,37 zł.
  2. Opłata za przedszkole jest wnoszona z góry, do 10-tego dnia każdego miesiąca.
  3. Zwrot za nieobecności dziecka  odliczany jest w kolejnym miesiącu.

Odliczeniu podlega kwota za wyżywienie  i opłata za zajęcia realizowane poza podstawę  programową wychowania przedszkolnego.

__________________

Podstawa prawna: Uchwała Nr LVI/1263/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2018. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.