Stan na dzień 31.12.2019r.

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.
Przedszkole dysponuje nieruchomością o kubaturze 578,4  m3, o powierzchni gruntowej 4807 m2  powierzoną w trwały zarząd nieruchomością stanowiącą własność komunalną miasta Katowice. Decyzja Nr GGM.7224/9/47/98 z dnia 21.07.1999 r. w sprawie nieodpłatnego oddania w trwały zarząd nieruchomości na rzecz Miejskiego Przedszkola Nr 97, położonej w Katowicach przy ul. Wiślanej 9.     

 

MAJĄTEK

 

WARTOŚĆ

Środki trwałe 421 682,42 zł
Pozostałe środki trwałe 62 394,82 zł
Księgozbiór 3 385,35 zł
Wartości niematerialne i prawne 617,20 zł