Informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznej będących w posiadaniu podmiotu, a nieudostępnionych w Biuletynie

Informacje publiczne będące w posiadaniu Przedszkola , a nieudostępnione w Biuletynie , udostępnia się na wniosek, wniesiony w ustawie z dnia 6 września 2001r. O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1429) Wniosek nie dotyczy ponownego wykorzystania informacji publicznej.

Wydrukowany i wypełniony wniosek prosimy przesłać:

Miejskie Przedszkole Nr 97
ul. Wiślana 9
40-219 Katowice

lub przez pocztę elektroniczną:

Adres- e-mail :mp97@vp.pl