Listopadowe zajęcia ,,Misiów”

Tematy kompleksowe:

  1. „Każdy ma swój dom”.
  2. „Nasz kraj – Polska”.
  3. „Listopadowy deszcz”.
  4. „Zapraszamy do teatru”.